อัตรากำลังข้าราชการตำรวจ สภ.หนองแซง

ระดับ
อัตรากำลัง
กำลังจริง
ไปช่วยราชการ
มาช่วยราชการ
คงเหลือ
สัญญาบัตร
20
17
1
1
17
กดต.
-
6
-
-
6
ประทวน
69
25
-
-
25
รวม
89
48
1
1
48

 

update 63 โดย งานเทคโนฯ สภ.หนองแซง